Oefen-challenges professionaliteit

Persoonlijkheid test

*deze opdracht staat niet beschreven in de Oefen-challenges, maar hebben we als opdracht gekregen n.a.v. een workshop/uitleg

resultaat Persoonlijkheidstest

1.Wat herken je van jezelf in de test?

Ik herken dat ik meer introvert als extravert ben.

2.Welke nieuwe inzichten heeft de test jou gegeven?

Dat assertiviteit redelijk hoog zit, en de andere persoonlijkheden redelijk in het midden zitten

3.Welke talenten wil je gaan ontwikkelen in Semester 2?

Ik wil beter samenwerken, doormiddel van methodieken als SCRUM en ITIL

What do I have to bring?

 • Logisch denken
 • Ik ben gemotiveerd

What the project team should know about me

 • Ik ben rustig
 • Soms kijk ik de kat uit de boom

What do I need from my project team?

 • Initiatief nemen
 • Eventueel gezamenlijk een planning opstellen

What are my criteria for success?

 • Ik vind dat een project geslaagd is, als de doelstelling behaald is. En iedereen tevreden is met het resultaat.

Wie ben ik? – CV

CV-deel A

Omdat ik het vormgegeven van een CV lastig vindt, heb ik via LinkedIn mijn cv automatisch gemaakt.

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving
Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

Cv-deel B

Voor de B van de opdracht heb ik een notitie gemaakt in mijn CV

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

Leeruitkomsten Professional skills

(Deze opdracht hebben we als groep gedaan en kan erg lijken op de versie van andere studenten)

Toekomstgericht organiseren:

De organisatorische context van ICT-opdrachten verkennen, zakelijke, duurzame én ethische afwegingen maken en alle aspecten van de uitvoering van de opdracht managen

Je herkent ethische en maatschappelijk kwesties.

Beschermen van gegevens en niet laten inzien van persoonlijke gegevens van bijvoorbeeld werknemers binnen het bedrijf.

In de praktijk worden starters en stagiaires regelmatig uitgebuit, de werknemers worden niet genoeg betaald voor het werk dat ze verrichten. Dit kan komen door een aantal redenen. De werknemer kan de starter bijvoorbeeld wijs maken dat ze niet genoeg ervaring hebben in het veld. Maar de werknemer ook een stagiair wijs maken dat ze blij moeten zijn dat ze ervaring krijgen, in plaats van de werknemer te betalen voor het verrichtte werk.

Je herkent eigen en andermans grenzen en handelt daarnaar.

Je let op afspraken die je maakt met anderen en handelt hiernaar. Hierbij houd je rekening met de kennis en bekwaamheid van jezelf en de ander

Je faseert -onder begeleiding- een gegeven opdracht in tijd en deeltaken waarin alle teamleden zich kunnen vinden.

Scrum en Trello zijn goede manieren om een overzicht te maken wat iedereen zijn taken zijn. Hiermee maak je een (sprint planning) waarin de taken van alle groepsleden staan beschreven.

Je maakt afspraken over de verwachte kwaliteit.

MoSCoW methode. Je maakt met alle belanghebbende afspraken over de kwaliteit van het product. Als je via de scrum methode werkt, werkt je dit bij aan het begin van elke nieuwe sprint.

Je denkt in de uitwerking na over het gevolg van de oplossing voor betrokken mensen en organisaties.

Je doet een stakeholderanalyse, je denkt bijvoorbeeld na over de kosten en middelen nodig voor onderhoud. Eventuele trainingen voor medewerkers en beheerders op basis van hun huidige skills.

Onderzoekend probleem oplossen:

ICT-opdrachten kritisch vanuit verschillende perspectieven beschouwen, problemen identificeren, vinden van een effectieve aanpak en komen tot passende oplossingen.

Je blijft gedurende het hele oplosproces nieuwsgierig en vragen stellen.

Je blijft niet standvastig bij 1 methode, maar staat open voor andere manieren van aanpak. Je blijft dus flexibel.

Je beantwoordt vragen met een passende aanpak: pragmatisch, kritisch en gebaseerd op bronnen.

Je doet uitspraken op basis van feiten, en maakt enkel beslissingen die je goed kan onderbouwen. Je gebruikt geen drogredenen.

Je luistert ook naar meningen van anderen. En kent op die manier ook na en voordelen van andere oplossingen

Je benoemd bronnen, en verzameld deze in (een deel van) een document

Persoonlijk leiderschap:

Ondernemend zijn rond ICT-opdrachten en persoonlijke ontwikkeling, daarbij aandacht hebbend voor het eigen leervermogen en voor ogen houdend wat voor ICT-professional en/of welk type functies men ambieert.

Afbeeldingsresultaat voor pro actiefJe ziet en grijpt kansen.

Als je weet dat je ergens goed in bent moet je ook een kans grijpen om dit te laten zien aan bijvoorbeeld je werkgeven of je docent.

Je hebt een proactieve houding (zie afbeelding)

Je motiveert jezelf.

Als iets niet lukt geef je niet gelijk op en je zorgt ervoor dat het gaat lukken door bijvoorbeeld meer onderzoek te doen.

Je zorgt ervoor dat je voldoende energie hebt om jezelf te motiveren, door bijvoorbeeld genoeg te slapen.

Je neemt verantwoordelijkheid voor jouw handelen.

Wanneer je iets niet goed hebt gedaan of iets is fout gegaan en het was jouw taak neem jij de verantwoordelijkheid en los je het op. Bijvoorbeeld als je achterloopt op de planning zorg je ervoor dat je weer bij komt

Je werkt resultaatgericht aan je opdracht of taak.

Je weet wat je taken zijn, en houd je daaraan.

Je maakt overwogen keuzes in je studieprogramma.

Als je erachter komt dat iets niet gaat werken of op een andere manier moet besluit je op tijd het plan te veranderen

Je herkent bij jezelf leerbehoeften.

Je ziet zelf waarin je jezelf nog moet verbeteren en hier ga je aan werken.

Je staat open voor feedback en reflecteert daarop.

Als je feedback hebt gekregen ga je zorgen dat je dit in het vervolg verwerkt in je producten.

Doelgericht interacteren:

Bepalen welke partners een rol spelen bij de ICT-opdracht, constructief met hen samenwerken en passend communiceren gericht op de gewenste impact.

Je houdt rekening met directe belanghebbenden bij de opdracht.

Je communiceert met alle belanghebbende, en je zorgt ervoor dat ze weten wat wel en niet kan. een goede manier om dit bij te houden in de MoSCoW methode

Je hebt aandacht voor wat je wil communiceren en in welke vorm.

Je bent duidelijk naar je groep als je vragen of opmerkingen hebt en bedenkt eerst hoe je iets kunt verwoorden

Je neemt je eigen rol in de groep.

Je kijkt wat je skills zijn en wat je hiermee voor de groep kunt betekenen

Je herkent taken in het groepswerk.

Doormiddel van bijv. SCRUM en Trello houd je bij wat je taken zijn. In meetings denk je na wat deze taken zijn

Je spreekt anderen aan op hun rol.

Je zorgt ervoor dat anderen voldoende gemotiveerd zijn, en zich houden aan hun taken. Je spreekt ze erop aan als ze dit niet doen

Template semesterportfolio

*deze opdracht staat niet beschreven in de Oefen-challenges, maar hebben we als opdracht gekregen n.a.v. een workshop/uitleg

Oriëntatie Vacatures

Zoek 5 (hbo-)vacatures en kijk naar de eisen die in die vacatures staan. Maak een lijst van niet-technische eisen (en het verwachte niveau daarvan).

 • Je bent in staat om out of the box te denken en bent oplossingsgericht
 • Je bent flexibel en breed inzetbaar
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden
 • Je bent in staat om in teamverband resultaat te behalen.
 • Jij verdiept je graag in de eindgebruiker en denkt in oplossingen
 • Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift is voor jou geen probleem
 • HBO werk- en denkniveau
 • Zelfstandig
 • Nauwkeurig
 • Gedreven
 • Sterk in procesoptimalisatie
 • Ervaring met sales trajecten
 • Kan een helikopter view aannemen in projecten
 • Hebt projectmanagement vaardigen
 • Kan projecten in goede lijnen loodsen

(ICT Vacatures, 2008 – 2021)

Zijn er nog andere vaardigheden die niet in de vacatures staan?

 • Toekomstgericht organiseren
 • Collegialiteit
 • Doelen stellen
 • Draagvlak creëren
 • Feedback geven
 • Feedback ontvangen
 • Kwaliteitsgericht
 • Leervermogen
 • Mondelinge presentatie
 • Netwerkvaardigheid
 • Stressbestendigheid 

(voorbeelden van vaardigheden, 2021)

Oriëntatie COVID-19 maatregelen

De maatregelen t.g.v. COVID19 hebben een flinke impact op onze samenleving. Ook op ons onderwijs.

Onderzoek wat de invloed is van de geldende corona-maatregelen op ons onderwijs en doe een voorstel hoe we daarmee om moeten gaan.

Vanaf 16 december tot en met in ieder geval 17 januari vinden er als gevolg van de lockdown van de overheid, in de Fontys gebouwen geen fysieke onderwijsactiviteiten plaats. Dit geldt ook voor onderwijs dat plaatsvindt op externe locaties. Het onlineonderwijs geldt voor iedereen met uitzondering van:

· Kwetsbare studenten;

· Praktijkonderwijs;

· Toetsing en examens.

(Informatie over werken en studeren tijdens de corona periode, 2020)

De invloed van de huidige coronamaatregelen zijn dat bijna alle studenten en docenten vanaf thuis moeten werken. Dit kan zorgen voor o.a. eenzaamheid, minder gedrevenheid en daardoor slechtere prestaties.

Tips om hier zo goed mogelijk mee om te gaan:

 • Plan uw werkdag;
 • Neem regelmatig een korte pauze;
 • Beweeg voldoende op een dag;
 • Ontspan tussen het werk door.

(Thuiswerken in coronatijd, 2020)

Hoe denk jij dat de coaching gaat gebeuren?

Ook coaching zal zo veel mogelijk online gebeuren, docenten zullen meer initiatief moeten nemen om studenten te ondersteunen in het thuiswerken. Aangezien de motivatie bij veel studenten minder is. En om deze manier gesteund worden.

Onderzoek mondkapjes

Zoek uit wat de argumenten voor en tegen het dragen van mondkapjes in onze samenleving (of in het onderwijs) zijn. (Geef voor elk argument een bron).

Voordelen:

 • Kan helpen tegen verspreiden, bijvoorbeeld binnenshuis bij gezinsleden onderling
 • Kan verspreiding door middel van vochtdruppels en speeksel voorkomen

Nadelen:

 • Dun, simpel masker stopt verspreiding door adem niet, zo’n masker is niet volledig afgesloten aan de zijkant
 • Schijnveiligheid, waardoor mensen andere maatregelen zoals afstand houden en handen wassen mogelijk minder serieus nemen
 • Mensen met een mondkapje raken hun gezicht mogelijk meer aan, bijvoorbeeld om het kapje recht te trekken. Gebruik van een mondkapje is daarom eigenlijk alleen effectief in combinatie met handschoenen
 • Particulieren hebben vaak niet de juiste middelen en het gereedschap om mondkapjes op de juiste manier te verwijderen en veilig weg te gooien zonder dat het virus alsnog verspreidt. Gebruikte maskers zijn mogelijk vervuild met het virus. Bij aanraking van het masker en niet goed handen wassen is er kans op verspreiding
 • Gebruik bij particulieren zorgt voor meer tekorten aan mondkapjes voor professionals
 • Gebruik op straat is onnodig als er voldoende afstand gehouden wordt: gebruik zou in dat geval niet meer zijn dan verspilling van mondkapjes
 • Studies naar gebruik van mondkapjes bij griep laten zien dat mensen in de omgeving van iemand anders met griep niet beter beschermd zijn tegen infectie dan zonder mondkapje

(Dalen, 2020)

Conclusie:

In deze lijst staan er meer nadelen als voordelen, waardoor het lijk dat een mondkapje overbodig is. Echter weet niemand wat de exacte effectiviteit is van mondkapjes. Alsnog heeft de overheid mondkapjes in openbare ruimtes verplicht te stellen.

Semesterplanning

Beschrijf bij de leeruitkomsten van Professionele Ontwikkeling en ICT & Infrastructuur leervragen met activiteiten die je wilt gaan uitvoeren. Maak vervolgens een semesterplanning. Maak de semesterplanning zo concreet mogelijk, zodat je je tijd efficiënt kunt benutten en de leeruitkomsten van Professionele Ontwikkeling en ICT & Infrastructuur kunt aantonen in jouw portfolio. Het portfolio mag bijvoorbeeld in de vorm van een website of Word-document.

Legenda planning
Afbeelding met tafel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Betekenisvolle ervaring

Beschrijf een betekenisvolle ervaring die betrekking heeft op jouw persoonlijke ontwikkeling. Met een betekenisvolle ervaring wordt een leersituatie bedoeld, deze leersituatie kun je als prettig of niet prettig hebben ervaren. Mogelijk zorgt het beschrijven van de betekenisvolle ervaring voor nieuwe inzicht(en) in je persoonlijke ontwikkeling. Voordat je de onderstaande vragen gaat beantwoorden is het zinvol om te beschrijven wat de betekenisvolle ervaring was, wie erbij waren en waar het zich afspeelde.

– Wat wilde ik?

Voor mijn vooropleiding MCO ICT-Beheer wilde is stage gaan lopen bij een ICT-afdeling

– Wat deed ik?

Ik liep stage bij jan Linders ICT afdeling, waar ik o.a. collega’s moest helpen en de servicedesk mocht bemannen

– Hoe ging dat?

Omdat ik niet goed wist wat ik moest doen, en weinig initiatief durfde te nemen ding dat op het begin niet heel goed. Echter toen ik mijn collega’s beter leerde kennen, en meer zelfvertrouwen kreeg ging het beter

– Hoe nu verder?

Ik heb hiervan geleerd hoe ik me de volgende keer beter kan opstellen en meer initiatief moet nemen. Bij de stage die ik daarna liep ging het dus ook een stuk beter. En waren ze zeer blij met mij

Feedback ervaringen

Beschrijf met behulp van onderstaande vragen jouw ervaringen met het ontvangen van feedback.

 • Heb je al eens op een prettige manier feedback ontvangen?
  • Waarom heb je dit als prettig ervaren?

De meeste feedback die ik ontvang vind ik prettig. Indien iemand mij met een professionele of aardige manier feedback geeft is dat meestal prettig

 • Heb je al eens op een minder prettige manier feedback ervaren?
  • Waar liep je precies tegenaan?
  • Hoe heb je het opgelost?

Feedback niet prettig als iemand boos is, zo heb ik wel eens een boze klant aan de telefoon gehad. Ik blijf dan altijd rustig. En probeer de feedback/klacht zo snel mogelijk te verweken. Zodat ik iedereen te vriend houd.

Feedback geven en ontvangen

Geef een ander schriftelijke constructieve feedback op een beroepsproduct uit Semester 2 ICT & Infrastructuur. Vervolgens bespreek je samen de schriftelijke constructieve feedback. Evalueer het feedbackproces voor jezelf op basis van de volgende vragen:

– Hoe heb je de ontvangen schriftelijke feedback ervaren?

Ik ben het gewent om schriftelijk feedback te ontvangen, en vind dit best fijn. Je hoef dan minder rekening te houden met de planning van een ander, en je kan de feedback altijd teruglezen

– Hoe vond je het om de ontvangen schriftelijke feedback met de ander te bespreken?

Het is fijn om te bespreken waarom bepaalde feedback is gegeven. Onduidelijkheden kunnen zo worden verholpen.

– Heeft de ontvangen feedback voor jou tot een actie geleid?

Door de feedback heb ik de spelling verbeterd, en zal ik de volgende keer hier beter op letten.

– Hoe vond je het om schriftelijke feedback aan de ander te geven?

Door schriftelijk feedback te geven heb je veel tijd om na te denken. Zodat je een goed geformuleerde feedback kan schrijven

– Hoe vond je het om de schriftelijke feedback die je aan de ander had gegeven te bespreken?

Fijn, aangezien er nog onduidelijkheden waren, heb ik die kunnen verduidelijken

– Welke inzichten heb je door de oefening feedback geven en ontvangen gekregen? Wat wil je hiermee gaan doen?

Goed onderbouwde feedback geven en vragen is niet zo moeilijk, daarom ga ik proberen vaker feedback te vragen aan mijn medestudenten.

Onderzoeksvragen

Laat in de challenges en het project zien dat je een onderzoekende houding hebt door tijdens het proces nieuwsgierig te zijn en vragen te stellen. Je voert een toegepast onderzoek uit op basis van een probleemstelling en onderzoeksvraag, oftewel hoofdvraag en deelvragen. Vervolgens ga je met behulp van het DOT-framework (Development Oriented Triangulation) een passende aanpak kiezen door het vaststellen van onderzoeksstrategieën (WAT) en methoden/technieken (HOE).

Hoofdvraag:

Hoe kan de beschikbaarheid van de Fontys Website in 2021 worden verhoogd naar 99.99%?

Deelvragen:

Wat?

Wat is de huidige beschikbaarheid?

Wat is de beschikbaarheid als we zo doorgaan?

Wat was de beschikbaarheid de afgelopen jaren?

Hangt de beschikbaarheid af van externe factoren?

Waarom?

Staan de kosten op tegen de baten?

Waarom is de huidige beschikbaarheid niet 100%?

Hoe?

Wat moeten we veranderen om de beschikbaarheid te verhogen?

Wat is het effect van deze verandering?

Halen we met die verandering 99.99% beschikbaarheid?

Afsluiting

Van de oefen-challenges heb ik geleerd hoe ik me professioneel gedraag en opstel. Ik weet nu o.a. hoe ik een goede indeling van een document maak. En hoe ik feedback geef en ontvang.

In de komende periode zal ik werken aan de project-challenges. Waarin ik ga toepassen wat ik afgelopen periode heb geleerd.

Verwijzingen

Dalen, R. v. (2020, mei 6). Wat zijn de voor- en nadelen van mondkapjes? Opgehaald van Dagblad van het Noorden: https://www.dvhn.nl/groningen/Wat-zijn-de-voor-en-nadelen-van-mondkapjes-Lees-het-hier-25639019.html

ICT Vacatures. (2008 – 2021). Opgehaald van ICTerGezocht.nl: https://www.ictergezocht.nl/

Informatie over werken en studeren tijdens de corona periode. (2020). Opgehaald van Fontys.nl: https://fontys.nl/Over-Fontys/Informatie-over-werken-en-studeren-tijdens-de-Corona-periode/Blended-onderwijs.htm

Thuiswerken in coronatijd. (2020). Opgehaald van Rijsoverheid.nl: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemen-en-werken-in-coronatijd/thuiswerken-in-coronatijd

voorbeelden van vaardigheden. (2021, februari 13). Opgehaald van Competentiesvoorbeelden.nl: https://www.competentiesvoorbeelden.nl/voorbeelden-van-vaardigheden